Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PKW-LKW-SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach, ul. Słoneczny Sad 4 B, NIP: 851-314-94-73

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów na usługi oferowane przez PKW-LKW-SERVICE Sp. z o.o.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. Pracownicy PKW-LKW-SERVICE Sp. z o.o. w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 2. Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne
 3. Firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., przewoźnicy, Klienci
 4. Kancelarie prawne, kancelarie notarialne

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Czas jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych
 2. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych

 

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 1. dostęp do danych
 2. sprostowanie danych
 3. usunięcie danych
 4. ograniczenie przetwarzania danych
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. przenoszenie danych

 

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zleconych usług serwisowuch I usługowych.

Kontakt z Administratorem w związku z przysługującymi Państwu prawami jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej bok@boschcarservice.com.pl

lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Copyright BOSCH CAR SERVICE Starościk, Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: KULIKOWSKI-IT

RODO